DEROS je kompaktna električna kružna brusilica, nove generacije izuzetnih performansi, prilagođena produženoj eksploataciji u različitim granama industrije.
Inovativni dizajn motora, koji je hermetički zatvoren i bez četkica, onemogućava prodor prašine tokom rada i obezbeđuje dugogodišnje korišćenje alata u proizvodnim pogonima. Upravo zbog ovakve konstrukcije i dizajna, mogućnost kvara, prouzorkovanih akumulacijom prašine unutar alata, svedena je na minimum.

Alat poseduje integrisani transformator koji obezbeđuje adekvatan napon alatu i dopunski ga štiti od strujnog udara ili varijacija u samom naponu električne mreže.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE DEROS BRUSILICA

 • SPECIFIČAN DIZAJN MOTORA
 • Brusilica poseduje hermetički zatvoren motor bez četkica, što onemogućava prodor i akumulaciju prašine u unutar motora, čime se značajno produžava radni vek alata i smanjuje rizik od neželjenih kvarova.

 • IZUZETNA SNAGA MOTORA
 • Snaga motora alata sa integrisanim četkicama odgovara snazi tradicionalnih motora od 350 W.

 • VARIJABILNA KONTROLA BRZINE RADA ALATA
 • Opseg brzina alata je 4.000 – 10.000 o/min. Brzina rada se može menjati tokom operacije brušenja i nema uticaja na kvalitet obrađenih površina ili stabilnost rada alata.

 • BLUETOOTH TEHNOLOGIJA
 • Alat poseduje Bluetooth konekciju koja omogućava povezivanje sa MyMirka aplikacijom (na mobilnom telefonu) u cilju praćenja rada alata (nivo vibracija, eventualna preopterećenosti, prekidi u radu itd.). Pravilnom upotrebom aplikacije moguće je sprečiti i eliminisati kvarove koji se javljaju usled neadekvatnog korišćenja.
  Više informacija o Bluetooth tehnologiji možete naći na sledećem linku:
  http://www.fabbrica.co.rs/novo-u-ponudi/mirka-deros-nova-generacija-elektricnih-alata-sa-bluetooth-konekcijom

 • MOGUĆNOST KONTINUIRANOG PRAĆENJA RADNE TEMPERATURE ALATA
 • Senzor za praćenje radne temperature, integrisan je u sam alat, te onemogućava njegovo korišćenje i dalji rad ukoliko radna temperatura krene da raste. Na ovaj način motor je dopunski zaštićen od fatalnih kvarova.

 • ERGONOMSKI DIZAJN I MALE DIMENZIJE
 • Zbog specifičnog oblika, ergonomskog dizajna i male težine ovaj alat omogućava duže vreme korišćenja uz smanjen zamor osobe koja je zadužena za brušenje.

 • MOGUĆNOST KOMBINOVANJA SA RAZLIČITIM USISIVAČIMA ZA BRUŠENJE
 • DEROS električni alat se može brzo i jednostavno povezivati na različite modele usisivača za brušenje (modeli 1025 L i 1230 L) što ga čini izuzetno fleksibilnim za rad.
  Zbog malih dimenzija i težine alat je moguće, pored proizvodnih pogona, koristiti i na terenu sa odgovarajućim modelima usisivača, ukoliko postoji priključak za električnu energiju u blizini mesta rada.

 • MAKSIMALNE PERFORMANSE U SISTEMU BRUŠENJE BEZ PRAŠINE
 • Radna stopa alata u potpunosti je prilagođena Net tehnologiji brušenja bez prašine što obezbeđuje kvalitetniju obradu površina (kraći period brušenja, uniformno obrađenu površinu, bolji finalni efekat), smanjenje naknadne kontaminacije lakiranih površina brusnom prašinom i smanjenu opasnost od požara.

Najbolji rezultati brušenja upotrebom brusilice DEROS postižu se u kombinaciji sa MIRKA mrežicama za brušenje koje imaju izuzetno dug vek trajanja i obezbeđuju čistije radno okruženje uz neizostavne benefite za zdravlje korisnika.

Radna stopa alata poseduje veliki broj otvora čime je omogućeno efikasno usisavanje prašine sa radnih površina elemanata koji se obrađuju brušenjem.
Jednostavno uklanjanje ostataka brusne prašine koja nastaje kao nus proizvod brušenja, omogućeno je jer sam alat poseduje priključke za povezivanja na sistem za otprašivanje u samoj proizvodnji ili pak na odgovarajući model usisvača.

Brusilica DEROS 650CV je atestirana u akreditovanoj sertifikacionoj ustanovi „KVALITET” Niš.

ATEST ZA BEZBEDNOST MAŠINA

ATEST ZA ELEKTROMAGNETNU KOMPATIBILNOST

Sadržaj pakovanja

 • Mirka® DEROS 650CV – brusilica
 • Abranet mrežice 6 kom – različitih granulacija
 • Ključ za skidanje stope
 • Pad Saver – zaštita za stopu brusilice
 • Napojni (strujni) kabl
 • Uputstvo za upotrebu alata
 • Garancija


DEROS 550 CV

DEROS 625 CV

DEROS 650 CV

NAPOMENA:
Prikazani modeli alata se nalaze na redovnom lageru. Ostali modeli DEROS električnog alata se poručuju na zahtev.

Tehničke karakteristike

Dimenzije radne stope 125 mm i 150 mm
Ekscentar 2.5 mm, 5.0 mm i 8.0 mm
Snaga 350 W
Brzina 4000-10000 o/min
Težina ~1.0 kg
Nivo buke 69-71 dB
Frekvencija 50-60 Hz
Mrežni napon 220-240 VAC
Sistem otprašivanja CV – central vacuum

 

Zahvaljujući svom visoko efikasnom novo-patentiranom motoru bez četkica, MIRKA DEROS brusilica poseduje dovoljno snage da posao obavlja brzo i kvalitetno.

Performanse ovog brusnog alata, nove generacije, mogu se uporediti sa konvencionalnim alatima sa motorima od 350W, što omogućava konstantnu brzinu rada čak i kod velikih opterećenja. Inovativni dizajn motora bez četkica ne zahteva dodatno održavanje i garantuje dug vek trajanja alata.

Za razliku od konvencionalnih električnih brusilica DEROS poseduje „zatvorenu konstrukciju“ koja sprečava ulazak fine prašine u mašinu, koja može izazvati eventualne kvarove i oštećenja.

*Za detaljnije informacije kontaktirajte našu tehničku službu.