Za izradu plovaka koriste se različite vrste poroznih materijala (supstrata) koji imaju malu specifičnu težinu i gustinu (balza, poliuretanska pena, poliamid, stiropor, pluta i slično).

Nakon mehaničke obrade supstrata u željeni oblik, plovci se moraju tretirati premazima koji površini obezbeđuju adekvatnu površinsku zaštitu, obzirom da se uranjanju u vodu.

Zbog specifičnog oblika samih plovaka i malih dimenzija, lakiranje ovakvih elemenata u cilju površinske zaštite i dekoracije, sprovodi se postupkom potapanja. Na taj način je rastur materijala smanjen na minimum, a obezbeđena je adekvatna zaštita kompletne tretiranje površine.

Za nanošenje premaza koristi se isključivo specijalizovana oprema, posebno konstruisana za tu namenu.

VAŽNE KARAKTERISTIKE PREMAZA ZA PLOVKE:

  • Odlična adhezija na različite vrste poroznih supstrata
  • Uniformnost sjaja i tona na tretiranoj površini
  • Izuzetna mehanička otpornost
  • Dobra otpornost na dejstvo vode
  • Različiti sistemi površinske zaštite u zavisnosti od željenog izgleda koji je potrebno postići

DOSTUPNI CIKLUSI POVRŠINSKE ZAŠTITE ZA TRETMAN PLOVAKA

  • Transparentni ciklus
  • Pigmentirani ciklus
  • Ciklusi sa metalik bojama
  • Ciklusi sa fluroscentnim bojama