[slideshow_deploy id=’15513′]

Razvojem tehnologije i primenom novih sirovina za proizvodnju premaza, opasnost od pojave požara i neželjenih posledica koje on nosi za sobom može se znatno umanjiti.

Vatro-otporni premazi koriste se za tretman drvenih površina u enterijeru i u potpunosti zadovoljavaju evropske zahteve i zakone o sprečavanju i prevenciji nastajanja požara. Pored odličnih fizičkih i hemijskih karakteristika koje poseduju, ovi premazi garantuju i odličan kvalitet završne obrade drveta.

PONAŠANJE MATERIJALA U SLUČAJU POŽARA

Po klasifikaciji evropskih zakona supstance koje nisu zapaljive, kao što su kreda, metal, kamen pripadaju klasi zapaljivosti 0 (nula).

Potencijalno zapaljivi substrati koji se ugrađuju u različite objekte, nakon adekvatnih testiranja, sistematizuju se u sedam klasa zapaljivosti. Što je veći broj klase kojoj substrat pripada njena otpornost na vatru je niža.

Klasifikacija materijala po stepenu zapaljivosti, prvenstveno je napravljena kako bi se povećao stepen bezbedbnosti u koncertnim i pozorišnim dvoranama, a sa veoma dobrim rezultatima proširena je i na druge segmente izgradnje i opremanja javnih ustanova (hoteli, restorani i drugi javni objekti).

Upotreba vatro-otpornih premaza je efikasan način zaštite i smanjenja rizika od širenja požara.

Premazivanjem drvenih površina vatro-otpornim lakovima njihova klasa zapaljivosti se smanjuje, odnosno na tretiranim površinama postiže se niži stepen zapaljivosti. Vatro-otporni premazi na lakiranim površinama formiraju sloj koji tretirani materijal prevodi u klasu zapaljivosti 1 ( jedan ).

Testiranje varto-otpornih proizvoda podrazumeva dva odvojena merenja – otpornost na vatru i reakcija na vatru.

OTPORNOST NA VATRU

Otpornost na plamen se rangira prema REI skali. Brojevi koji se koriste prilikom ovog rangiranja predstavljaju vreme (u minutima) za koje se očekuje da će materijal izdržati pre nego što ga zahvati plamen. Broj minuta pokazuje vreme koje garantuje zaštitu tretiranom materijalu.

REAKCIJA NA VATRU

Reakcija na vatru se klasifikuje kao sklonost elemenata koji ulaze u sastav proizvoda da učestvuju u gorenju.

Prilikom izgradnje i opremanja javnih ustanova (kulturnih, zdravstvenih), ugostiteljskih objekata, škola, vrtića, i sl. kod kojih postoji veliki rizik od izbijanja požara, ovo je veoma bitno.

IZ NAŠEG PRODAJNOG ASORTIMANA IZDVAJAMO:

Pogledajte PROMO FILM koji je za Vas pripremila Služba tehničke podrške Fabbrica doo u saradnji sa kompanijom Renner Italia, koji će Vas upoznati sa procedurom testiranja vatro-otpornih premaza, kao i sa parametrima koji se tokom testiranja prate.


 

Za dobijanje adekvatnih sertifikata o vatro-otpornosti na akreditovanim institutima potrebno je uvek atestirati kompletan finalni proizvod (sa svim komponentama koje su korišćene za njegovu izradu: medijapan, lepak, okov, guma itd).