UV premazi predstavljaju premaze nove generacije izuzetnih hemijskih i mehaničkih karakteristika. Početak njihove primene u segmentu drvne industrije izazvao je pravu tehnološku revoluciju. Namenjeni su za industrijsko lakiranje elemenata nameštaja, gotovog parketa u velikim serijama, parket lajsni i sl.

Očvršćavanje sloja premaza kod ove grupe proizvoda predstavlja fizičko-hemijsku reakciju koja se pokreće izlaganjem UV zracima.

Bitnu komponentu u sastavu UV lakova predstavlja fotoinicijator koji se aktivira pod dejstvom UV zračenja i inicira reakciju intenzivnog umrežavanja polimera iz kojih se sastoji sama smola premaza (podloga ili završni lak). Zbog pomenute specifične reakcije umrežavanja, UV lakovi obezbeđuju izuzetnu hemijsku i mehaničku otpornost lakirane površine.

UV lakovi nanose se na specijalnim mašinama – takozvanim UV LINIJAMA.

Na našem tržištu mogu se naći različite UV linije, specifičnih tehničkih karakteritika (konstrukcija, dužina, vrsta i jačina UV lampi, načina rada itd.), koje se mogu koristiti za lakiranje drvenih elemenata.

Za pravilan izbor UV lakova koji su odgovarajući za nanošenje na određenoj UV liniji, obavezno je izvršiti konsultaciju sa tehničkim servisom proizvođača premaza, koji Vam stoji na raspolaganju ukoliko se odlučite za ovu vrstu materijala.

U zavisnosti od hemijskog sastava, namene, tehničkih parametara UV linije, te zahteva investitora, mogu se primeniti sladeće vrste UV premaza:

  • Sintetički UV premazi (poliuretanski, akrilni, poliesterski)
  • Vodeni UV premazi