POTVRDE KVALITETA – ISO SERTIFIKATI

Ovim sertifikatom se potvrđuje da je sistem menadžmenta kvaliteta u kompaniji VERNICI EGIDIO MILESI S.p.A u saglasnosti sa standardom za sisteme kvaliteta ISO9001:2008.

Sertifikacija se odnosi na razvoj i proizvodnju premaza za drvo, kao i njihovo mešanje i pakovanje.

Ovim sertifikatom se potvrđuje da je sistem menadžmenta zaštite životne sredine u kompaniji VERNICI EGIDIO MILESI S.p.A u saglasnosti sa standardom za sisteme menadžmenta zaštite životne sredine ISO14001:2004.

Sertifikacija se odnosi na razvoj i proizvodnju premaza za drvo, kao i njihovo mešanje i pakovanje.