POTVRDE KVALITETA

Ovim sertifikatom se potvrđuje da je sistem menadžmenta kvaliteta u kompaniji KWH MIRKA  LTD. u saglasnosti sa standardom za sisteme kvaliteta ISO9001:2015.

Sertifikacija se odnosi na razvoj, proizvodnju i marketing abrazivnih materijala.

Ovim sertifikatom se potvrđuje da je sistem menadžmenta zaštite životne sredine u kompaniji KWH MIRKA LTD. u saglasnosti sa standardom za sisteme menadžmenta zaštite životne sredine ISO14001:2015.

Sertifikacija se odnosi na razvoj, proizvodnju i marketing abrazivnih materijala.

Ovim sertifikatom se potvrđuje da je kompanija KWH MIRKA  LTD. u skladu sa standardom upravljanja sistemima OHSAS18001:2007.

Sertifikacija se odnosi na razvoj, proizvodnju i marketing abrazivnih materijala.

Priznanje da kompanija KWH MIRKA LTD. pospešuje ljudski standard.

Priznanje da kompanija KWH MIRKA LTD. podstiče ekonomski razvoj.