POTVRDE KVALITETA

Priznanje “Friends of the Earth” — za zaštitu životne sredine.

Sertifikat koji potvrđuje da je vosak No.184 u skladu sa evropskim standardom E71 sec. 3, može se koristiti za tretman dečijih igračaka.

Sertifikat koji potvrđuje da je vosak No.187 u skladu sa evropskim standardom E71 sec. 3, može se koristiti za tretman dečijih igračaka.