Kvalitet medijapana dostupnog na našem tržištu poslednjih godina značajno varira, što sve češće rezultira pojavom različitih problema i nepravilnosti prilikom lakiranja elemenata u enterijeru koji su izrađeni od ove vrste materijala. Svi nedostaci pomenutog supstrata postaju veoma vidljivi nakon završetka procesa lakiranja, a naročito su uočljivi kod primene premaza u visokom sjaju.

Upotrebom izolatora sprečava se nastajanje neravnina na podlozi koja se koristi kao osnovni sloj za tretaman medijapana, pre svega, jer blokira njenu neravnomernu apsorpciju na ovom poroznom suspstratu.

ŠTA JE IZOLATOR ZA MEDIJAPAN?

Izolator predstavlja premaz sa specifičnim osobinama, koji se nanosi kao osnovni sloj kod površinske obrade problematičnih supstrata u koje spada i medijapan.
Ovaj dvokomponentni premaz sa specijalnim osobinama, sastoji se od smole i odgovarajućeg učvršćivača, pri čemu je specijalno prilagođen karakteristikama različitih tipova medijapana koji se dalje površinski obrađuju.

KAKO IZOLATOR ZA MEDIJAPAN REŠAVA PROBLEM?

Izolator se nanosi u veoma tankom sloju na kompletnu površinu elemanata izrađenih od medijapana ili po potrebi, samo na njegove problematične delove kao što su: kantovi, kanelure, oštre ivice i slično.
Nakon nanošenja, izolator na medijapanu formira specifičan film koji značajno smanjuje apsorpciju, odnosno upijanje premaza kojima se površina naknadno tretira (podloge i završnog laka), a istovremeno poboljšava njihovu adheziju na sam supstrat.

ŠTA DOBIJATE UPOTREBOM IZOLATORA ZA MEDIJAPAN?

 • postizanje željene zapunjenosti tretirane površine, upotrebom manjeg broja slojeva podloge i završnog laka
 • postizanje značajno boljeg kvaliteta i izgleda kompletne tretirane površine
 • postizanje značajno bolje zapunjenosti problematičnih delova nameštaja kao što su kanelure, kantovi i elementi od medijapana obrađeni na CNC mašini, kod kojih je apsorpciona moć veća u odnosu na ravne površine

OSNOVNE KARAKTERISTIKE IZOLATORA ZA MEDIJAPAN:

 • Jednostavna primena
 • Brzo sušenje
 • Lako brušenje
 • Izuzetna efikasnost kod supstrata sa povećanom poroznošću (medijapan lošijeg kvaliteta)

PREDNOSTI KORIŠĆENJA IZOLATORA ZA MEDIJAPAN:

 • Smanjena potrošnja svih premaza koji se koriste u kompletnom ciklusu površinske zaštite
 • Značajna finansijska ušteda na materijalima potrebnim za postupak lakiranja
 • Postupak lakiranja sprovodi se brže i efikasnije
 • Jednostavno postizanje željenog finalnog efekta na lakiranim površinama

IZOLATOR ZA MEDIJAPAN je neizostavan proizvod u ciklusima površinske zaštite u kojima se zahteva postizanje izuzetnog izgleda površina u visokom sjaju.

Za dopunske informacije kontaktirajte Tehnčku službu Fabbrica doo.