Izolatori predstavljaju posebnu grupu premaza sa specifičnim osobinama, koji se nanose kao osnovni sloj pri površinskoj obradi različitih tipova supstrata.
U slučaju primene supstrata koji u svom sastavu sadrže neke vrste problematičnih materija (tanine, ekstraktivne materije, smole, ulja i sl.), kod kojih je potrebno obezbediti adekvatnu adheziju (prijanjanje) svih premaza koji se dalje koriste u površinskoj zaštiti, preporučuje se obavezna upotreba ovih specijalnih vrsta proizvoda posebne namene.

Glavna uloga izolatora je da, pre svega, obezbede dobru adheziju dalje korišćenih materijala, bez bojanzni da dođe do određenih problema pucanja ili odvajanja filma premaza koji se koriste za lakiranje, kao i narušavanja finalnog izgleda tretiranih elemenata.
Samim tim, upotrebom ovih specifičnih proizvoda moguće je izbeći pojavu negativnih efekata na površinama koje su tretirane različitim vrstama premaza, dok se istovremeno obezbeđuje značajno bolja zapunjenost tretiranih površina, kao i njihova poboljšana mehanička otpornost.

Izolatori su dvokomponentni premazi koji se sastoje od smole i odgovarajućeg učvršćivača, čije su osobine specijalno prilagođene karakteristikama različitih tipova supstrata.

Uloga izolatora je različita i zavisi od prirode same površine koja se obrađuje, njenog porekla, hemijskog sastava, strukture i naravno, od vrste premaza koji su odabrani u sistemu površinske zaštite i dekoracije.

Upotreba izolatora je važna kod:

 • Površinske obrade poroznih suspstrata kao što je medijapan.
  Sloj izolatora sprečava nastajanje neravnina na dalje korišćenoj podlozi, jer blokira njenu neravnomernu absorpciju na poroznom suspstratu, što samim tim omogućava dobijanje zapunjenije površine.
 • Pojedinih tipova drveta i furnira, koji u svom sastavu sadrže supstance koje se mogu ekstrahovati upotrebom određenih vrsta premaza.
  U reakciji sa slojem premaza, ekstrahovane supstance mogu značajno narušiti strukturu i zaštitna svojstva laka, kao i sam izgled lakiranog elementa.
 • Određenih grupa premaza koji mogu pokazati nekompatibilnost sa bajcom koji je prethodno upotrebljen za toniranje drvenih površina.
  Izolator sprečava pojavu diskoloracije površine koja se lakira.
 • Zaštite i dekoracije površina koje su plastificirane ili presvučene različitim tipovima folija ili melaminskim papirom.
  Izbor odgovarajućeg izolatora omogućava dobru adheziju premaza na površine različitog hemijskog sastava.