Bezbojni vodeni lakovi preporučuju se za tretman elemenata u enterijeru  ( vrata, kuhinjski  frontovi, komadni  nameštaj  itd. )  izrađenih od  masiva drveta i furniranih površina.

Njihovom upotrebom zadržava se potpuno prirodan izgled drvenih površina i postiže se optimalna transparentnost.

Efekat koji se njihovom upotrebom dobija, procenat sjaja, način upotrebe i maehaničke karakteristike predstavljaju osnov za njihovu podelu i kategorizaciju.

BEZBOJNI LAKOVI:

EM 2270/XX – BEZBOJNI  VODENI ZAVRŠNI LAK, UNIVERZALNA NAMENA
RASPOLOŽIVI NIVO SJAJA :  20, 30, 60 % (TEHNIČKO UPUTSTVO)

EM 2250/XX – BEZBOJNI  VODENI ZAVRŠNI LAK, SELF-SEALER
RASPOLOŽIVI NIVO SJAJA :  10, 20, 30 % (TEHNIČKO UPUTSTVO)

EM 2280/XX – BEZBOJNI VODENI ZAVRŠNI LAK, SERIJA POBOLJŠANIH MEHANIČKIH OSOBINA
RASPOLOŽIVI NIVO SJAJA :  20, 50, 95 % (TEHNIČKO UPUTSTVO)

EM 2285/XX* – BEZBOJNI  VODENI ZAVRŠNI LAK, SERIJA IZUZETNIH MEHANIČKIH OSOBINA
RASPOLOŽIVI NIVO SJAJA :  30 % (TEHNIČKO UPUTSTVO)

EM 2260/XX* –  BEZBOJNI   2K VODENI ZAVRŠNI LAK
RASPOLOŽIVI NIVO SJAJA :  30 % (TEHNIČKO UPUTSTVO)

 

Napomena: Proizvod označen sa * može se naručiti na zahtev kupaca.