Vodeni premazi predstavljaju grupu ekoloških proizvoda za površinsku zaštitu i dekoraciju. Bez neprijatnog mirisa i štetnih isparenja, ova grupa premaza prema svim kriterijumima zadovoljava stroge ekološke standarde.

Nove generacije vodenih premaza formulisane su na osnovu opsežnih istraživanja u oblasti savremenih materijala za površinsku zaštitu drveta. Prema hemijskom sastavu, predstavljaju vodene disperzije akrilno – poliuretanskih smola sa dodatkom odgovarajućih aditiva za rastvorljivost.

Drvene površine u enterijeru, tretirane ovom vrstom premaza poseduju izuzetan kvalitet i otpornost. Njihove mehaničke osobine mogu se porediti sa karakteristikama konvencionalnih poliuretanskih premaza.

Njihova bitna prednost je i činjenica da ostaju neotrovni tokom dalje eksploatacije nameštaja i predmeta koji su na ovaj način tretirani, što predstavlja važan  uslov za izradu dečijeg nameštaja i igračaka.