Bezbojni vodeni lakovi preporučuju se za tretman elemenata u enterijeru (vrata, kuhinjski  frontovi, komadni  nameštaj  itd.) izrađenih od  masiva drveta i furniranih površina.

Njihovom upotrebom zadržava se potpuno prirodan izgled drvenih površina i postiže se optimalna transparentnost.

Efekat koji se njihovom upotrebom dobija, procenat sjaja, način upotrebe i mehaničke karkteristike predstavljaju osnov za njihovu podelu i kategorizaciju.

BEZBOJNE PODLOGE:

EM 2162 – BEZBOJNA VODENA PODLOGA, UNIVERZALNA NAMENA (TEHNIČKO UPUTSTVO)

EM 2168* BEZBOJNA VODENA PODLOGA, TIKSOTROPNA (TEHNIČKO UPUTSTVO)

EM 2163* – BEZBOJNA 2K VODENA PODLOGA (TEHNIČKO UPUTSTVO)

EM 2140* – BEZBOJNA UV VODENA PODLOGA  (TEHNIČKO UPUTSTVO)

 

Napomena: Proizvod označen sa * može se naručiti na zahtev kupaca.