[slideshow_deploy id=’15591′]

Savremene tokove u drvnoj industriji karakteriše trend uvođenja novih premaza specifičnih karakteristika. Vatrootporni lakovi imaju značajno mesto među materijalima čijom primenom su zadovoljeni mnogobrojni strogi propisi u oblasti sigurnosti i zaštite od požara.

Kreirajući ovu vrstu premaza tehnologija i iskustvo stručnjaka maksimalno su izašli u susret zahtevima tržišta.

FF1 vatrootporni premazi preporučuju se za površinsku zaštitu i dekoraciju elemenata koji su izrađeni od masiva drveta, furniranih površina i medijapana. Veoma je važno da medijapan pripada grupi E0. To je vrsta medijapana koji u sebi ne sardži lepak na bazi formaldehida čime je emisija štetnih isparenja svedena na minimum.

Nanošenjem premaza, na površini koja se obrađuje formira se barijera koja sprečava dalje širenje vatre. Lako zapaljivi elementi izrađeni od drveta i furnira, tretirani ovom vrstom premaza, prelaze u klasu teže zapaljivih.

Prilikom izbora medijapana koji se tretira vatrootpornim premazima važno je obratiti pažnju.

FF1 sistem vatrootpornih premaza je idealan izbor za arhitekte i enterijeriste koji žele da izađu u susrest prethodno pomenutim zahtevima. Preporučuju se za obradu enterijera u hotelima, bankama, bioskopima, pozorištima, javnim ustanovama i poslovnim objektima.

U skladu sa važećim Pravilnikom o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru, nije potrebno atestirati (izvršiti sertifikaciju) vatrootpornih premaza, već celokupne konstrukcije na kojima se takvi premazi primenjuju.

 

SERTIFIKATI: