Sintetički filer za masiv sa izuzetnim mogućnostima zapunjavanja!

   

POLJE PRIMENE:

 • Zapunjavanje finih pora, nepravilnosti i pukotina na masivu drveta i furniranim površinama

NAČIN NANOŠENJA:

 • Upotrebom špatule.
  Prskanjem pomoću pištolja nakon odgovarajućeg razređenja.

VAŽNE KARAKTERISTIKE:

 • Brzo sušenje
 • Lako brušenje
 • Jednostavna primena

PREDNOSTI:

 • Drvene površine koje su zapunjene upotrebom ovog filera mogu se:
  – naknadno bajcovati upotrebom sintetičkog bajca uz mogućnost dobijanja ravnomerne obojenosti površina.
  – naknadno lakirati upotrebom sintetičkih premaza – poliuretanski, nitro i akrilnih.