JEDINSTVENO U PRODAJNOM ASORTIMANU FABBRICA DOO

Na veliko zadovoljstvo svih svojih komitenata i saradnika, Fabbrica doo počela je da primenjuje novi sistem za pripremu tonova patina po RAL ton karti.

Nova metoda koja se primenjuje, kao i specijalni sistem receptura značajno su proširili mogućnosti za dekoraciju površina u enterijeru.

Stručni tim Fabbrica doo se maksimalno potrudio, da kroz uspostavljanje novog sistema, pruži podršku arhitektama, dizajnerima, proizvođačima nameštaja i enterijeristima.

Put do željenog tona patine sada je lak i jednostavan, a mogućnosti kombinacija različitih tonaliteta za postizanje rustičnog izgleda obrađenih drvenh površina znatno raznovrsnije.

 

Izaberite vaš ton patine