ODISEJA PROJEKAT – obuhvata testiranje uticaja ekstremnih atmosferskih uslova u priobalnim morskim oblastima, na tretirane drvene elemente u eksterijeru, rađen u saradnji sa CNR (Nacionalno veće za istraživanje).

Ovaj projekat podrazumeva analizu uticaja morskih uslova, kao najekstremnijih, na vodene premaze za zaštitu drvenih elemenata u eksterijeru. Projekat Odiseja (Odyssey) otvara nove horizonte u složenoj panorami testova trajnosti.

Svrha ovog projekta je testiranje vodenih premaza za eksterijer, proizvođača Renner Italia u najtežim mogućim atmosferskim uslovima: UV zračenje, morska so, morski aerosol, fine čestice i teški vremenski uslovi u celini.

Italijanski proizvođač premaza, Renner Italia, za potrebe testiranja izložio je 108 drvenih panela (sa 18 različitih ciklusa površinske zaštite), prirodnoj degradaciji na okeanografskoj platformi i u industrijskoj luci. Aluminijumski i PVC uzorci su uključeni u analizu i u poređenje sa drvenim elementima.

Bogatstvo podataka prikupljenih od strane projekta Odiseja (Odyssey) omogućava razvijanje novih laboratorijskih istraživanja i samim tim, razvoj novih proizvoda visokih performansi za zaštitu elemenata u eksterijeru.

Odiseja je ekskluzivni projekat, rađen u saradnji sa Institutom za pomorstvo (ISMAR) Nacionalnog veća za istraživanje (CNR).

KOMPARATIVNI KLIMATSKI PODACI

ACQUA ALTA PLATFORMA
U VENECIJI
EKSPERIMENTAL STANICA
U LUCI ĐENOVA
BOLONJA
Prosečna temperatura 16° C 16,3° C 14° C
Vlažnost vazduha 75% 67,1% 70%
Godišnje padavine 682 mm 1653 mm 681 mm
UV zračenje 7530 MJ/m² 4384 MJ/m² 5110 MJ/m²