Nepogrešiv izbor za dug radni vek i veću efikasnost usisivača u drvnoj industriji!!!

Prateći aktuelne trendove na tržištu, i tragajući za novim tehničkim rešenjima koja bi rad svojih korisnika učinila što bržim i efikasnijim, Fabbrica doo je u svoju ponudu materijala i alata za brušenje uvrstila set dodatnih filtera za usisivač.

Svrha pomenutog seta filtera jeste da spreči ulazak fine prašine iz radnog prostora, koja nastaje prilikom brušenja, u motor smešten u kućištu aparata.

Upotreba ovog seta filtera doprinosi boljoj efiksnosti i produžetku radnog veka usisivača.

Set filtera se sastoji iz dva dela:

  • Plastičnog nosača filtera, koji se (sa spoljašnje strane) fiksira na kućište usisivača,
  • Filtera, koji sprečava da prašina dospe do samog motora.

Filter obezbeđuje visok nivo filtracije vazduha što omogućava izuzetnu zaštitu motora usisivača. Postavljanjem plastičnog nosača na kućište usisivača, na vrlo jednostavan način, ne remeteći tehničke performanse alata, omogućena je zamena filtera što predstavlja značajnu prednost ovakvog sistema filtracije.

Prednost dodatnog sistema filtracije ogleda se u činjenici da habanje motora usisivača bez eksternog filtera može biti i do 20 puta veće nego kod usisivača sa filterom.

Mirka industrijski usisivač predviđen je za rad sa različitim brusnim materijalima, ali se najveća efikasnost postiže kada se koristi u okviru Abranet sistema brušenja bez prašine. Zahvaljujući poroznoj mrežici Abranet materijal se ne zapunjava brusnom prašinom, a samim tim se fina prašina ne zadržava u radnom prostoru.

Obzirom da se u pojedinim proizvodnjama ne koriste Abranet mrežice, čestice prašine, nastale kao nus-proizvod brušenja korišćenjem klasičnih brusnih papira i konvencionalnih alata, dolazi do motora usisivača, lepi se i uzrokuje kvarove (posebno kada je usisivač konstantno u upotrebi).

Prednosti upotrebe seta dodatnih filtera za usisivač su:

  • jednostavno korišćenje
  • jednostavna i brza zamena
  • niski troškovi