Novi fleksibilni abrazivni materijal za ručno brušenje!

Fabbrica doo je uključila u svoj prodajni asortiman novi abrazivni materijal izuzetnih karakteristika.

Novi blok za brušenje predstavlja idealan spoj materijala i već dokazane inovativne MIRKA tehnologije.

Prednost ovako dizajniranih brusnih materijala je njihova mogućnost da obezbede isti kvalitet brušenja kako ravnih tako i nepristupačnih površina.

Pogodan je za brušenje profilisanih elemenata, kao i elemenata koji se ne mogu mašinski brusiti (kanelure, duborezi, tokarani elementi).

Preporučuje se za:

  • Ručno brušenje drveta (tvrdo, meko), furniranih delova i medijapana
  • Međufazno brušenje između slojeva laka
  • Brušenje filera i lepaka

Tehničke karakteristike

Dimenzije bloka za brušenje 120 × 98 × 13 mm
Opseg granulacija FF 100, SF 180, SF+ 220