SPECIJALNI IZOLATOR ZA ZAŠTITU DRVENIH POVRŠINA U EKSTERIJERU, SERIJE YL-M282

NOVI PROIZVOD ZA TRETMAN PROBLEMATIČNIH VRSTA DRVETA

Konstantnim radom i ulaganjem u segment razvoja, sa željom da odgovori na sve zahteve svojih komitenata, Fabbrica doo je u svoju ponudu uvrstila nove proizvode izuzetnih karakteristika – DVOKOMPONENTNE VODENE PODLOGE.

Vodeni premazi serije YL-M282 pogodni su za tretman različitih vrsta drvenih supstrata i imaju dvostruku ulogu:

  • Adekvatno zapunjavanje drvenih površina pre nanošenja završnog laka;
  • Izolatori za sprečavanje ekstrakcije problematičnih supstanci iz drveta.

RASPOLOŽIVE VARIJANTE:

  • YL-M282/NTR – Transparentna dvokomponentna bezbojna podloga
  • YL-M282/T13 – Transparentna dvokomponentna podloga, ton ariš
  • YL-M282/C02 – Bela dvokomponentna podloga

POLJE PRIMENE:

Dvokomponentna vodena podloga primenjuje se kod vrsta drveta koje sadrže veliku količinu ekstraktivnih supstanci, kao što su taninske i smolaste materije.

Kod pomenutih problematičnih substrata, u vodenom ciklusu zaštite, preporučuje se obavezna upotreba izolatora nakon nanošenja impregnanta, pri čemu proizvodi serije YL-M282 predstavljaju idealno rešenje.

Dvokomponentna vodena podloga – izolator, blokira kontakt pomenutih „problematičnih“ materija sa vodenim lakovima i pojavu fleka na tretiranim površinama, pri čemu se postiže bolja uniformisanost tona, a samim tim i lepši finalni efekat.

Spada u grupu TOP-QUALITY premaza za zaštitu drvenih elemenata u eksterijeru, kao što su fasadna stolarija, prozorski kapci, obloge spoljnih zidova, baštenski nameštaj, ograde, krovne grede i sl.

Zbog svoje nežuteće karakteristike, veoma je pogodna za pastelne ciklusa zaštite.
Katalizira se sa 10% učvršćivača YC-M400.

Nanosi se prskanjem pištoljem sa nadpritiskom ili odgovarajućom pumpom.

Za sve dodatne informacije Tehnička služba Fabbrica doo stoji Vam na raspolaganju.