Ekstra efikasan proizvod za uklanjanje starih slojeva boja i lakova

Reparacije i popravke prethodno lakiranih elemenata podrazumevaju specifične postupke i procedure, pri čemu je često neophodno sprovesti potpuno uklanjanje starih slojeva premaza, što predstavlja izuzetno složen proces.

Uklanjanje starih slojeva boja i lakova uglavnom zahteva puno strpljenja i upornosti kako bi se u potpunosti uklonili svi njihovi tragovi. U nedostatku adekvatnih proizvoda za ovu namenu, detaljno brušenje oštećenih slojeva premaza predstavlja jedinu alternativu, ali je ovaj proces često veoma komplikovan, naročito kod tretmana površina specifičnog oblika i dimenzija.

U postupku reparacije, adekvatno i temeljno uklanjanje starih slojeva je važno pre svega što:

 • sprečava moguće probleme sa adhezijom naknadno nanetih slojeva premaza koji se koriste za reparaciju
 • sprečava eventualnu pojavu nepravilnosti na tretiranim površinama, uzrokovanih hemijskom nekompatibilnošću prvobitno nanetih proizvoda i onih koji se naknadno nanose u cilju reparacije

SREDSTVO ZA UKLANJANJE STARIH PREMAZA U GELU predstavlja izuzetno praktučan proizvod i omogućava brzo i efikasno uklanjanje starih slojeva boje.

Zbog njegove velike gustine i strukure gela, može se bez problema primenjivati i na zahtevnim površinama specifičnog oblika i dimenzija, kao i onih koje sadrže duboreze i kanelure, u cilju odstranjivanja prethodno nanetih slojeva premaza.

Specifična formulacija ovog veoma efikasnog sredstva omogućava ravnomerno nanošenje proizvoda upotrebom četke, na površinu sa koje je potrebno potpuno ukloniti sve slojeve prethodno nanetih proizvoda, bez rizika vezanog za problem sa adhezijom materijala koji se dalje koriste u cilju popravke i reparacije.

Postupak rada podrazumeva primenu sledećih koraka:

 • Uklanjanje tragova nečistoća, ulja i prašine sa lakiranih površina koje će se tretirati upotrebom gela
 • Nanošenje odstranjivača direktno na površinu, bez predhodnog brušenja, mazanjem pomoću četke ili rolera
 • Delovanje sredstva na površinu u trajanju od 15 – 30 minuta
 • Uklanjanje razgrađenog premaza sa tretirane površine uptrebom špatule, a zatim naknadno uklanjanje ostataka upotrebom čelične vune
 • Finalni tretman površine – brisanje upotrebom alkohola ili vode u cilju uklanjanja ostataka odstranjivača stare boje sa tretiranih površina

SPECIJALNA NAPOMENA: Po potrebi, kod uklanjana izuzetno starih i tvrdokornih tragova premaza, procedura se može dodatno ponoviti u cilju detaljnog čišćenja površine.

Prednosti upotrebe odstranjivača u gelu:

 • Izuzetno snažano i efikasno dejstvo na ostatke starog premaza
 • Jednostavna primena
 • Mala potrošnja
 • Praktično pakovanje od 750 ml

Za sve dodatne informacije Tehnička služba Fabbrica doo Vam stoji na raspolaganju.