KITCHENWARE OIL

Smatra se da je drveno posuđe najbezbednije za pripremu i serviranje hrane (razne vrste tacni, radne ploče, činije, tanjiri, šolje, špatule ili dasake za sečenje i pripremu). Ova logika razmišljanja je donekle ispravna obzirom da je drvo prirodan materijal. Međutim, sa druge strane često zaboravljamo da se za ovu namenu mogu koristiti samo određene vrste drveta.

Malo je poznato da pojedine vrste drveta (supstrata) mogu imati negativan uticaj na zdravlje ljudi, jer sadrže specifična ulja, tanine ili smole koje u kontaktu sa hranom mogu dovesti do promene hemijsko – bioloških karakteristika namirnica.

ZAŠTO JE POTREBNO DODATNO ZAŠTITITI DRVENE PREDMETE KOJI SE KORISTE
ZA PRIPREMU, SERVIRANJE I ČUVANJE HRANE?

Prilikom manipulacije ili sečenja namirnica na predmetima izrađenim od drveta, neminovno dolazi do pojave sitnih oštećenja na površini elemenata. Usled direktnog kontakta pojedinih vrsta namirnica sa otvorenom površinom supstrata, dolazi do određenih bioloških ili hemijskih procesa koji menjaju karakteristike hrane, a koje mogu imati negativan uticaj na njen kvalitet tokom kasnije konzumacije.

Pojedine vrste drveta koje se masivno koriste za izradu posuđa za pripremu ili serviranje hrane sadrže različite ekstraktivne materije, koje se pod određenim uslovima izlučuju iz samog drveta, poput:

  TANINA – nalaze se u mnogim voćnim ili listopadnim vrstama drveta kojima daju specifičnu obojenost. Ukoliko površina elementa izrađenog od vrste supstrata koja sadrži tanine ( hrast, kesten i sl. ) dođe u kontakt sa vodom, tanini počinju sa se ekstrahuju iz drvenih vlakana, što se manifestuje pojavom tamnih fleka.

  SMOLA – nalaze se u mnogim četinarskim vrstama drveta ( bor, ariš, čamovina). Prirodno su lepljive i slabo rastvorljive u vodi, te na površini drvenih predmeta dugo vremena mogu zadržavati prljavštinu, mikroorganizme ili ostatke hrane.

Drvo, kao prirodno porozan materijal, ima sklonost ka upijanju prirodnih sokova i masnoća iz voća, povrća, ribe, mesa, polupripremljene ili pripremljene hrane, ukoliko je drvena površina u direktnom kontaktu sa hranom.

Uobičajenim higijenskim postupcima (pranjem, čišćenjem i sušenjem) se sokovi i masnoće iz hrane ne mogu potpuno odstraniti iz pora supstrata, već ostaju uskladišteni do sledeće upotrebe. Na ovaj način dolazi do razvoja raznih mikroorganizama i započinje procesa truljenja, što dovodi do sekundarne kontaminacije namirnica koje se obrađuju ili serviraju na “zagađenim” površinama.

Visoki standardi koji se postavljaju u procesu pripreme hrane pre svega u restoranima, hotelima, vrtićima, bolnicama i industriji prehrambenih proizvoda inicirali su potragu za adekvatnim rešenjem koje značajno smanjuje rizik od ovakvih situacija.

Prateći zahteve tržišta za premazima koji će pre svega zadovoljiti potrebe njihovih korisnika koji se odnose na jednostavnu i bezbednu primenu, Fabbrica doo nudi tržištu rešenje: SPECIJALNO ULJE ZA TRETMAN DRVENIH PREDMETA KOJI SU U KONTAKTU SA HRANOM.

KITCHENWARE OIL je proizvod koji predstavlja potpuno ekološku smešu odabranih, prirodnih ulja, koja nanošenjem na drvo prodire duboko u njegove pore i stvara barijeru koja sa jedne strane sprečava apsorpciju vode, sokova i masnoće u supstrat, a sa druge strane onemogućava ekstrakciju smolastih, taninskih ili uljastih materija iz drveta.

Nakon nanošenja na drvo i tokom sušenja ova ulja očvršćavaju, a površina ostaje paro-propusna pa drveni predmeti mogu prirodno da se šire i skupljaju u situacijama promene sredine (kvašenje, sušenje), bez pojave pukotina ili truljenja.

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE PREMAZA:

 • Ekološki proizvod
 • Jednostavna primena i lako održavanje tretiranih površina
 • Mala potrošnja (20 – 40 g/m2)
 • VOC free
 • Ne zahteva primenu profesionalne opreme za nanošenje
 • Praktično pakovanje
 • Premaz poseduje sertifikat da je pogodan za tretman drvenih površina koje su u kontaktu sa hranom

Trajnost površina tretiranih ovim proizvodom zavisi od učestalosti korišćenja, namene, kao i načina pripreme hrane.

Redovno osvežavanje i održavanje je moguće vršiti onoliko često koliko je to potrebno (preporučuje se period 2 – 4 meseca). Proces je veoma jednostavan i podrazumeva blago brušenje (u cilju otvaranja površine i uklanjanja naslaga masnoće i prašine) i zatim nanošenje novog sloja istog premaza.

Kod većih drevnih predmeta je moguće vršiti održavanje sanacijom samo onih delova tretirane površine koje su najviše izložene upotrebi, a da se nakon sanacije ne vide jasni prelazi između tih i ranije tretiranih površina.

Obzirom da u ovom proizvodu nema nimalo organskih isparljivih jedinjenja, za njegovo nanošenje nije potrebna dodatna zaštitna oprema.

Za sve dodatne informacije Tehnička služba Fabbrica doo Vam stoji na raspolaganju.