Proizvodi na nitro bazi spadaju u grupu tradicionalnih premaza. Predstavljaju osnovu od koje je krenuo dalji razvoj materijala za površinsku zaštitu u oblasti drvne industrije.

Spadaju u grupu jednokomponentnih premaza. Formiranje sloja i njegovo očvršćavanje kod ove grupe lakova je čisto fizički proces. Zasniva se na jednostavnom isparavanju razređivača iz filma do njegovog potpunog sušenja.

Nitro premazi se koriste za zaštitu i dekoraciju elemenata u enterijeru kada se zahteva brzina u radu.

Zahvaljujući svojim karakteristikama, izuzetnoj brzini sušenja, lakom brušenju i jednostavnosti primene, i dalje predstavljaju aktuelnu vrstu materijala u domenu površinske zaštite. Mogućnost nanošenja premaza četkom ne ograničava ih isključivo na industrijsku upotrebu što čini jednu od značajnih prednosti ove grupe proizvoda.