EM  3890/XX – BEZBOJNI AKRILNI  LAKOVI, IZUZETNE MEHANIČKE OSOBINE
RASPOLOŽIVI NIVO SJAJA: 3, 10, 20, 50 % (TEHNIČKO UPUTSTVO)

EM  3891/XX* – BEZBOJNI AKRILNI  LAKOVI, STANDARD SERIJA
RASPOLOŽIVI NIVO SJAJA: 5, 10, 20, 50 % (TEHNIČKO UPUTSTVO)

EM  3899* – BEZBOJNI MAT AKRILNI  LAK, NATURAL WOOD EFEKAT (0% SJAJA)
(TEHNIČKO UPUTSTVO)

EM  823 – BEZBOJNI AKRILNI  LAK, VISOKI SJAJ (TEHNIČKO UPUTSTVO)

EM  9884 – BEZBOJNI AKRILNI EKSTRA  LAK, VISOKI SJAJ (TEHNIČKO UPUTSTVO)

 

Napomena: Proizvod označen sa * može se naručiti na zahtev kupaca.