(šifra proizvoda PRILT – GPR 10xx)

  • Unapređena verzija PRIHD modela
  • Ergonomski oblik i mala težina
  • Ventil za podešavanje vazduha pozicioniran na dršci, omogućava jednostavnu i stalnu kontrolu pritiska tokom rada
  • Stabilan protok vazduha pri radu obezbeđuje ravnomerno nanošenje premaza različitog viskoziteta
  • Poseduje unapređeni PR 10 rasprskivač koji omogućava rad sa premazima različitog viskoziteta i njihovo iskorišćenje preko 65%
  • Preporučuje se za nanošenja različitih vrsta premaza, pogodan je i za rad sa veoma viskoznim premazima poput poliesterskih i vodenih premaza
  • Dostupni otvori dizne: 1.4, 1.6,1.8, 2.0 i 2.5 mm