POLIURETANSKA PODLOGA ZA PARKET

Šifra proizvoda: FL-M050 + FC-M050
Karakteristike: Dvokomponentna podloga za parket koju karakteriše izuzetna elastičnost, mehanička otpornost, transparentnost i pokrivnost.
Namena: Za zaštitu i dekoraciju parketa, gazišta i drugih drvenih podnih površina.
Raspoloživa pakovanja: 1 lit, 5 lit

nanošenje
četkom

nanošenje
rolerom

nanošenje
pištoljem

pokrivnost

vreme
sušenja

 

POLIURETANSKI MAT LAK ZA PARKET

Šifra proizvoda: FO-20-M050 + FC-M050
Karakteristike: Dvokomponentni završni lak za parket koji karakteriše izuzetna elastičnost, mehanička otpornost, stabilan nivo sjaja, transparentnost i pokrivnost.
Namena: Za zaštitu i dekoraciju parketa, gazišta i drugih drvenih podnih površina.
Raspoloživa pakovanja: 1 lit, 5 lit

nanošenje
četkom

nanošenje
rolerom

nanošenje
pištoljem

pokrivnost

vreme
sušenja

 

POLIURETANSKI MAT LAK ZA PARKET

Šifra proizvoda: FO-40-M050 + FC-M050
Karakteristike: Dvokomponentni završni lak za parket koji karakteriše izuzetna elastičnost, mehanička otpornost, stabilan nivo sjaja, transparentnost i pokrivnost.
Namena: Za zaštitu i dekoraciju parketa, gazišta i drugih drvenih podnih površina.
Raspoloživa pakovanja: 1 lit, 5 lit

nanošenje
četkom

nanošenje
rolerom

nanošenje
pištoljem

pokrivnost

vreme
sušenja

 

POLIURETANSKI MAT LAK ZA PARKET

Šifra proizvoda: FO-70-M050 + FC-M050
Karakteristike: Dvokomponentni završni lak za parket koji karakteriše izuzetna elastičnost, mehanička otpornost, stabilan nivo sjaja, transparentnost i pokrivnost.
Namena: Za zaštitu i dekoraciju parketa, gazišta i drugih drvenih podnih površina.
Raspoloživa pakovanja: 1 lit, 5 lit

nanošenje
četkom

nanošenje
rolerom

nanošenje
pištoljem

pokrivnost

vreme
sušenja

 

POLIURETANSKI LAK ZA PARKET U VISOKOM SJAJU

Šifra proizvoda: FB-M650 + FC-M650
Karakteristike: Dvokomponentni završni lak za parket koji karakteriše izuzetna elastičnost, mehanička otpornost, stabilan nivo sjaja, transparentnost i pokrivnost.
Namena: Za zaštitu i dekoraciju parketa, gazišta i drugih drvenih podnih površina.
Raspoloživa pakovanja: 1 lit, 5 lit

nanošenje
četkom

nanošenje
rolerom

nanošenje
pištoljem

pokrivnost

vreme
sušenja