Abrazive, koji se koriste u kombinaciji sa ručnim alatima za predpoliranje, u zavisnosti od namene, možemo podeliti na:

  • Abraziv za fino brušenje
  • Polarstar SR za ručne alate

 
Abraziv za fino brušenje predstavlja brusni materijal namenjen za proces predpoliranja. Konfekcioniranjem je posebno prilagođen upotrebi uz odgovarajuće ručne alate.

Male dimenzije abraziva, veliki izbor različitih granulacija i mogućnost da se pričvrsti na mali, ručni alat lepljenjem ili pomoću čička, čine ovaj materijal nezamenljivim prilikom ciljanog delovanja na nepravilnosti lakirane površine.
Može se koristiti kako za suvo, tako i za mokro brušenje.

Tehničke karakteristike

Dimenzije 33 / 36 mm
Granulacija 1500; 2000; 2500; 3000
Pakovanje 10 nalepnica; na komad

 

 
Polarstar SR je namenjen za korekciju sitnih nepravilnosti lakirane površine, poput čestica prašine ili vlasi iz filma premaza.

Male dimenzije ovog brusnog materijala čine ga pogodnim za rad sa ručnim alatima za predpoliranje.

Pored velike izdržljivosti, najveća prednost ovog brusnog materijala ogleda se u mogućnosti da se koristi za sitne popravke lakiranih površina u fazi predpoliranja, bez bojazni od oštećenja ostalog dela lakirane površine.

Tehničke karakteristike

Dimenzije 32 mm
Granulacija 3000
Pakovanje 10 nalepnica