Abralon® je jedinstven multifunkcionalan abrazivni materijal. Namenjen je za tretman ravnih i profilisanih površina.

Njegova patentirana, fleksibilna konstrukcija obezbeđuje izuzetan efekat prilikom brušenja elemenata sa uglovima i oštrim ivicama sa minimalnim rizikom nastanka tragova od pritiska abrazivnog materijala na površinu koja se brusi.

Fleksibilno tkanje omogućava nesmetan prolaz vode i vazduha, tako da se preporučuje za suvo i vlažno brušenje. Pogodan je za ručno i mašinsko brušenje i poliranje.

Abralon materijali se, takođe, mogu koristiti za uklanjanje tragova brušenja, pri čemu se površina priprema za finalni postupak poliranja.
Ova faza brušenja izvodi se uz obavezno kvašenje tretirane površine i alata vodom (mokro brušenje).

Abralon® se preporučuje za:

  • Međufazno brušenje lakiranih površina
  • Pripremu lakiranih površina za poliranje

Tehničke karakteristike

Tip abrazivnih čestica Aluminijum oksid
Način fiksiranja abrazivnih čestica Specijalna smola
Podloga brusnog materijala Pletena tkanina na osnovi od pene
Vrsta nanosa abrazivnih čestica Specijalna Abralon® metoda
Boja Siva
Dimenzije Diskovi Ø 150 mm
Granulacije 1000, 2000, 3000, 4000