Izolatori su premazi koji se nanose kao osnovni sloj kod površinske obrade različitih substrata. Njihovom upotrebom izbegava se pojava negativnih efekata, na površinama koje su obrađene različitim vrstama premaza.

Ovi dvokomponentni premazi, koji se sastoje od smole, i učvršćivača sa specifičnim osobinama prilagođeni  su svakoj pojedinačnoj podlozi koja se površinski obrađuje.

Uloga izolatora je je različita i zavisi od prirode površine koja se obrađuje, njenog porekla, hemijskog sastava, strukture i naravno, od odabrane vrste premaza za njenu obradu.

Upotreba izolatora je važna kod:

  • Površinske obrade poroznih suspstrata kao što je medijapan. Sloj izolatora sprečava nastajanje neravnina na podlozi, jer blokira njenu neravnomernu absorpciju na poroznom suspstratu.
  • Pojedinih vrsta drveta koje u svom sastavu sadrže supstance koje se mogu ekstrahovati upotrebom lakova. U reakciji sa slojem premaza, ekstrakti mogu značajno narušiti zaštitna svojstva laka.
  • Određenih grupa premaza koji mogu pokazati nekompatibilnost sa bajcem koji je upotrebljen za toniranje.  Ozolator sprečava pojavu diskoloracije površine koja se lakira.
  • Zaštite i dekoracije površina prevučenih različitim folijama. Izbor odgovarajućeg izolatora omogućava dobru adheziju premaza na površine različitog hemijskog sastava.