Elektrostatički lakovi predstavljaju premaze za čiju se primenu koristi specifična elektrostatička oprema.

Bitna karakteristika ovih materijala je njihova tiksotropnost. Ova osobina čini ih pogodnim za vertikalno nanošenje koje je neophodno u proizvodnji stolica i nameštaja koji sadrži tokarene delove. Preporučuju se za tretman površina od masiva drveta, furniranih površina kao i medijapana.

Zahvaljujući karakteristikama ove vrste premaza iskoristivost materijala je velika (preko 70%). Osobine elektroprovodnosti materijala, neophodnih za primenu, iniciraju se dodatkom odgovorajućih razređivača i aditiva formulisanih u tu svrhu.

Obzirom na specifičnost opreme za elektrostatičko nanošenje, premaze je potrebno izabrati u konsulatciji sa tehničkim servisom, koji Vam stoji na raspolaganju ukoliko se odlučite za ovu vrstu premaza.

Elektrostatički lakovi se prema hemijskom sastavu mogu podeliti:

  • SINTETIČKI ELEKTROSTATIČKI LAKOVI
  • VODENI ELEKTROSTATIČKI LAKOVI