Izaberite željeni nivo sjaja na elementima koji se farbaju:

  1. Sjaj od 5 do 90%
  2. Visoki sjaj