VIBRATI

Dubina površine naboranog efekta. Vibrati se predlažu kao homogeni, ali elaborirani efekat. Njegova mala struktura podseća na hromatske kombinacije kamenih konglomerata i mešovitog peska.

Vibrati, zahvaljujući svojoj strukturi i sitnom zrnu peska, karakteriše prefinjene i savremene prostore. Ovo se izvodi na inovativan način, a boja je ukrašena efektom melange.
18.03.001
OPALE
18.03.002
ONICE
18.03.003
RIOLITE
18.03.004
EMATITE
18.03.005
GRAFITE
18.03.006
PIRITE
01 VIBRATO
02 COCCODRILLO
03 OPACO
04 LAVAGNA
05 LUCIDO
06 CEMENTO

HARMONIJA

Color Tunes Book 18.03 predlaže inovativnu i uravnoteženu kombinaciju efekata koji se prikazuje u svim trendovima hromatskih oblasti. Vibrati tonovi su upareni sa sjajnim i mat bojama: Blackboard microtextured i ostalim Macrotextured Crocodile i Cement specijalnim efektima.

001. OPALE
002. ONICE
003. RIOLITE
004. EMATITE
005. GRAFITE
006. PIRITE