SFUMATI

Klasični efekat je reinterpretiran i postao je dragoceniji. Sfumati daje delikatan ukus odlične italijanske proizvodnje. U korelaciji sa mikro volumenom površine, daje dubinu boje.

U Sfumatijevom svetu, drvo dobija volumen. Površina postaje živa i nameštaj postaje deo memorije, koji se ponovo interpretira u savremenom opsegu.
18.04.001
OPALE
18.04.002
ONICE
18.04.003
RIOLITE
18.04.004
EMATITE
18.04.005
GRAFITE
18.04.006
PIRITE
01 SFUMATO
02 VELATO
03 OPACO
04 LAVAGNA
05 LUCIDO
06 METAL

HARMONIJA

Color Tunes Book 18.04 predlaže inovativnu i uravnoteženu kombinaciju efekata koji se prikazuje u svim trendovima hromatskih oblasti. Sfumati tonovi su upareni sa sjajnim i mat bojama: Velati, Blackboard microtextured i metal efektima.

001. OPALE
002. ONICE
003. RIOLITE
004. EMATITE
005. GRAFITE
006. PIRITE