MARCATI

Priroda drveta u svojoj moći. Marcati poboljšava drveno zrno, glavnu osobinu materijala. Hromatska predstava se razvija na dva tona, neutralna tamna i kontrastna boja, više ili manje prirodna, stvarajući efekat koji podseća na drvo u starim vinskim podrumima.

Marcati karakteriše prostor svojom jakom ličnošću. Kontrast prirodnog zrna stiče određeni vizuelni efekat i poboljšava izgled drvene površine, kao ključni element u prostoru.
18.05.001
OPALE
18.05.002
ONICE
18.05.003
RIOLITE
18.05.004
EMATITE
18.05.005
GRAFITE
18.05.006
PIRITE
01 MARCATO
02 CRAQUELURE
03 OPACO
04 LAVAGNA
05 LUCIDO
06 METAL

HARMONIJA

Color Tunes Book 18.05 predlaže inovativnu i uravnoteženu kombinaciju efekata koji se prikazuje u svim trendovima hromatskih oblasti. Marcati tonovi su upareni sa sjajnim i mat bojama: Velati, Blackboard microtextured, Craquelure i metal specijalni efekti.

001. OPALE
002. ONICE
003. RIOLITE
004. EMATITE
005. GRAFITE
006. PIRITE