Dosadašnju praksu kontinuirane edukacije svojih saradnika Fabbrica doo je upotpunila održavanjem seminara koji akcentuju prezentaciju novih materijala i inovativnih tehnologija površinske obrade u drvnoj industriji.

Požarevac 28. jul 2012.