Fabbrica doo je u septembru 2016. godine organizovala je za svoje komitente i saradnike posetu fabrici Renner Italia.

Drage goste i prijatelje kompanije Fabbrica doo, renomirane proizvođače iz segmenta drvne industrije, predstavnike firmi koji se bave uslužnim lakiranjem, kao i istaknute distributere premaza, ugostili su ljubazni domaćini iz menadžmenta, službe prodaje i tehničke podrške kompanije Renner Italia.

Svi prisutni imali su priliku da upoznaju proces proizvodnje premaza koji se obavlja po vrhunskim svetskim standardima u dva proizvodna pogona sa najmodernijom opremom.

Pored toga, organizovana je prezentacija kompanije tokom koje su predstavljeni impresivni rezultati vezani za konstantan rast prodaje materijala u čitavom svetu, kao i planovi za širenje i unapređenje proizvodnih kapaciteta.

Na veliko zadovoljstvo svih prisutnih, predstavljeni su novi premazi koji su uvedeni u ponudu kao rezultat rada specijalizovane laboratorije za istraživanje i razvoj, kao i dopuski atesti i sertifikati koji svedoče o izuzetnm kvalitetu premaza.

Ovom prilikom predstavljen je novi logistički centar koji je počeo sa radom prošle godine u okviru proizvodnog kompleksa koji se nalazi u Minerbiju (Bolonja). Gradnja ovog impresivnog objekta sprovedena je sa ciljem da se brzo i efikasno odgovori na sve zahteve za premazima za drvnu industriju, koji dolaze od distributera i kupaca iz čitavog sveta.

Novi logistički centar poseduje najsavremeniju opremu za skladištenje i manipulaciju robom, a magacin poseduje 10.000 paletnih mesta na kojima se može lagerovati 5.000 tona premaza.

Ljubazni domaćin je omogućio gostima kompanije Fabbrica da izvrše testiranje svih materijala koji su bili predmet njihovog interesovanja (u specijalizovanim lakirnicama proizvodnog pogona) i prošire svoja znanja u segmentu površinske obrade i dekoracije kroz kreativnu radionicu u kojoj su razmenili iskustva u radu.

[slideshow_deploy id=’13924′]

Pored toga, realizovan je turistički obilazak centra Bolonje sa posetom čuvene kule Torrendiparte sa prelepim pogledom na panorama grada, gde je upriličen koktel sa zakuskom za sve drage goste.

U organizaciji kompanije Renner Italia realizovana je poseta muzeju „Ferrari” u kome su svi prisutni uživali u predstavljenim modelima automobila.

Fabbrica doo još jednom je dokazala da je pouzdan partner koji brine o unapređenju poslovanja svojih komitenata i saradnika, i naravno podržava njihovo konstantno upoznavanje sa najnovijim svetskim trendovima u segmentu površinske zaštite i dekoracije.

POGLEDAJTE FILM O POSETI KOMPANIJE RENNER ITALIA