Prateći aktuelne tržišne trendove iz segmenta površinske zaštite elemenata u eksterijeru Fabbrica doo pripremila je za svoje komitente NOVU TON KARTU IMPREGNANATA.

Fabbrica doo je zahvaljujući tehničkom servisu kao i saradnicima koji du doprineli realizaciji u mogućnosti da svojim komitentima ponudi široku paletu različitih tonova impregnanata.

Nijanse zastupljene u novoj ton karti omogućiće svakom pojedincu da pronađe željeni ton za zaštitu i dekoraciju drvenih površina izloženih spoljnim uticajima.

Izuzetne karakteristike impregnanata predstavljenih u novim ton kartama omugućavaju da se prilikom primene ove vrste premaza postigne ravnomerna obojenost i izuzetna uniformisanost tretiranih površina.