Mirkino putovanje u brušenje bez prašine počelo je pre više od 20 godina.

Revolucionarni mrežasti abraziv, Mirka Abranet®, bio je početak nove filozofije brušenja bez prašine koja se kasnije proširila na dopunske materijale za brušenje i odgovarajuće električne i pneumatske alate, a sve u jednu svrhu: da se poboljša brušenje.

Mirka je uspela u onome što su mnogi drugi pokušali da urade, tako da možemo reći da je začetnik trenda koji je brzo postao industrijski standrad.

Prednosti brušenja bez prašine su višestruka. Mirkina pionirska rešenja obezbeđuju zdravo radno okruženje, poboljšavaju efikasnost i omogućavaju visokokvalitetnu završnu obradu.

Zaposleni su najvažnija imovina svake kompanije. Mirka rešenja za brušenje bez prašine smanjuju izloženost osoba koje sprovode proces brušenja štetnoj prašini koja nastaje kao nus proizvod ovog procesa.

Najopasnije vrste prašine su one sa veoma sitnim česticama. Zovu se PM2,5 i mogu se udahnuti duboko u pluća. Mirkina rešenja bez prašine su 99,97% efikasna u uklanjanju čestice manjih od 0,3 µm.

Prednosti brušenja bez prašine nisu samo poboljšano zdravlje ljudi i smanjeni rizici, već i značajno bolji rezultati, odnosno kvalitet površinske obrade drvenih elemenata.

Suština brušenja bez prašine odnosi se, pre svega, na povećanje produktivnosti, a samim tim i na profitabilnost poslovanja.