Stručni tim Fabbrica doo je, u okviru projekta Fabbrica dani, uspešno realizovao još jedan seminar, ovoga puta, za arhitekte i dizajnere.

Cilj seminara bio je da se svim učesnicima, na najbolji način, približe karakteristike i mogućnosti pojedinih proizvoda i istaknu njihove specifične osobine.

Obzirom da se globalni trend u opremanju enterijera zasniva na korišćenju materijala kao što su: drvo, kamen, staklo i metal, zahtevi sa kojima se najčešće susrećemo odnose se na preporuku premaza i ciklusa čijom primenom se može realizovati dodatna zaštita i dekoracija pomenutih materijala (supstrata). Shodno tome, najveće interesovanje prisutni su pokazali upravo za raznovrstan izbor premaza za tu namenu.

Tokom prezentacije naši gosti su imali mogućnosti da pogledaju uzorne panele, kao i da prodiskutuju sa našim tehnolozima o primenjenim ciklusima. Mnogobrojni uzorci specifičnih materijala, jedinstvenih u ponudi Fabbrica doo, izazvali su posebnu pažnju prisutnih.
Ovom prilikom, posebno je apostrofiran način na koji naš stručni tim učestvuje u odabiru adekvatnih materijala prema zahtevima komitenata, u preporukama materijala i ciklusa, shodno zahtevima svakog pojedinačnog komitenta.

[slideshow_deploy id=’16035′]

Pored toga, proizvodi iz specijalne grupe premaza za tretman drvenih elemenata u enterijeru, čijom primenom se postiže “natural wood” efekat, na tretiranim elementima, ocenjeni su kao posebno zanimljivi i atraktivni.

Iz ove grupe posebno izdvajamo:

  • natural wood efekat na akrilno-poliuretanskoj bazi
  • natural wood efekat na vodenoj bazi
  • premazi na bazi ulja sa natural wood efektom
  • premazi na bazi voska sa natural wood efektom

Primenom pomenutih premaza se ne menja ili se minimalno menja izgled površine koja se tretira, pora supstrata ostaje naglašena, površina na dodir izgleda kao da nije premazivana.
Neki od pomenutih premaza se mogu koristiti i za tretman mehanički opterećenih površina, jer se dodatkom katalizatora poboljšavaju njihove mehaničke karakteristike.

Posebno su apostrofirani vodeni i premazi na bazi hidro ulja, jer spadaju u grupu ekoloških proizvoda, koji ne sadrže teške metale i organska jedinjenja, što potvrđuju i odgovarajući sertifikati koji ih prate.

Nakon teorijskog dela prezentacije, sa tehnolozima Tehničkog servisa Fabbrica doo je diskutovano o različitim ciklusima površinske zaštite prezentovanim na panelima i u Fabbrica doo ton kartama. Ovom prilikom su razmenjena iskustva vezano za pravilan odabir materijala i supstrata, date su sugestije o najčešćim potencijalnim problemima u radu, kao i merama koje treba preduzeti da se isti izbegnu.
Prezentacija je od strane učesnika ocenjena kao veoma korisna, pre svega, jer su se upoznali sa novim materijalima, za koje će sigurno naći odgovarajuću primenu prilikom projektovanja i dizajniranja enterijera.