Fabbrica doo je ponovo za svoje saradnike organizovala stručni seminar u okviru projekta Fabbrica dani tokom koga je predstavljen kompletan asortiman proizvoda koji se koriste za površinsku zaštitu i dekoraciju drvenih elemenata u enterijeru, kao i mnogobrojna rešenja koja nudimo našim kupcima i saradnicima.

Tokom trajanja seminara detaljno su predstavljeni svi materijali za površinsku obradu i dekoraciju drvenih površina, kao i specijalni, novi i tehnološki napredni premazi, jedinstveni na domaćem tržištu. Naš cilj bio je da se posebno predstave karakteristike premaza koje nudimo, istaknemo njihove prednosti, polje primene i kvalitet površinske zaštite koji se može postići.

Obzirom da je segment poslovanja naših gostiju usmeren na opremanje enterijera velikih trgovinskih lanaca, detaljno su predstavljeni svi raspoloživi ciklusi površinske zaštite i dekoracije , kao i materijali koji se mogu koristiti na takvim projektima. Kao i većini proizvođača, njihov cilj je maksimalno pojednostavljenje proizvodnog procesa, zbog čega su akcentovani sistemi kojima se postiže maksimalni učinak i željeni efekat shodno zahtevu investitora.

Ovom prilikom, predstavljeni su svi sertifikati koje posedujemo za različite vrste premaze, kao i način na koji naš stručni tim učestvuje u preporukama materijala i ciklusa.

[slideshow_deploy id=’17526′]

U okviru Fabbrica trening centra predstavljene su detaljno sve usluge koje obezbeđujemo našim komitentima, a odnose se na nijansiranje premaza po želji komitenta, priprema uzoraka, kao i mogućnost obuke za primenu različitih vrsta premaza.
Tokom praktičnog dela svi učesnici su imali mogućnost da testiraju premaze koji su bili predmet njihovog interesovanja, uz pomoć i sugestije naših tehničara primene. Takođe je diskutovano o faktorima koji najčešće utiču na pojavu određenih problema i nepravilnosti na tretiranim površinama, kao i načinu na koji ih je moguće prevazići.

Nakon prezentacije naknadno je diskutovano o svemu predstavljenom, kao i o mogućnostima unapređenja rada u cilju postizanja najboljih rezultata u primenjenim ciklusima površinske zaštite i dekoracije.