Stručni tim Fabbrica doo je realizovao prezentaciju u okviru projekta Fabbrica dani sa ciljem da prisutnim saradnicima detaljno približi karakteristike svih premaza iz prodajnog asortimana, koji su bili predmet njihovog interesovanja, ali takođe i da demonstrira njihovu konkretnu primenu.

Tokom teorijskog dela prezentacije, ukratko su predstavljeni svi proizvodi iz segmenata površinske zaštite i dekoracije sa posebnim osvrtom na materijale koji se standardno koriste u proizvodnom pogonu komitenta.

Razgovarano je na temu adekvatne obrade supstrata, pravilne pripreme i primene premaza, odabira odgovarajućeg ciklusa lakiranja, vremena sušenja između slojeva, radnih uslova, skladištenja izlakiranih elemenata, te njihovog slaganja i pakovanja. Takođe, poseban akcenat stavljen je i na probleme koje može prouzrokovati neadekvatno lagerovanje premaza tokom zimskih meseci.

[slideshow_deploy id=’18666′]

Prisutni saradnici pokazali su posebno interesovanje za takozvane brze cikluse, obzirom na kratke rokove za realizaciju, koji se vrlo često nameću od strane investitora.
Tokom diskusije koja se povela na ovu temu, konstatovano je da svaka ušteda vremena koje je potrebno za realizaciju procesa lakiranja predstavlja bitan faktor u radu jedne proizvodnje.

Tim povodom, predstavljeni su svi novi premazi iz Fabbrica doo asortimana čijom primenom se može maksimalno skratiti vreme sušenja između slojeva premaza. Posebnu pažnju prisutni gosti pokazali su za NOVU BELU POLIURETNASKU PODLOGU FL C483/C02 koja poseduje izuzetne karakteristike.

[slideshow_deploy id=’18674′]

Tokom praktičnog dela prezentacije predstavljene su sve usluge koje pruža naša Služba tehničke podrške, kao i visok stepen kontrole kvaliteta proizvoda koji se pripremaju po zahtevu kupca.

Pored toga, sprovedena je obuka za primenu različitih vrsta premaza, demonstrirane su tehnike rada koje treba primeniti u cilju jednostavnijeg i lakšeg postizanja željenog izgleda na površinama koje se obrađuju pro-cesom lakiranja.

Tom prilikom, naši gosti realizovali su samostalno testiranje bele PU podloge FL-C483/C02 i lično se uverili u njene izuzetne karakteristike koje podrazumevaju sledeće:

  • Idealno se razliva na elementima specifičnog oblika i na širokim kantovima
  • Odlikuje je izuzetno kratko vreme sušenja (maksimalno 25 min između slojeva bez međufaznog brušenja ili 2 h sa međufaznim brušenjem)
  • Jednostavno i lako se brusi
  • Izuzetna pokrivnost u jednom sloju, čak i na supstratima veće poroznosti

Podloga FL C483/C02 predstavlja idealan izbor za serijske proizvodnje kod kojih su brzina sušenja i dobra zapunjenost veoma bitni faktori. Njena primena omogućava da se u toku jednog radnog dana završi aplikacija svih premaza u standardnom ciklusu površinske zaštite što predstavlja značajnu uštedu vremena, ali i ostalih resursa.

Takođe je, još jednom naglašeno, da Tehnička služba Fabbrica doo svim svojim komitentima stoji na raspolaganju vezano za preporuke materijala, kompletnih ciklusa površinske zaštite u enterijeru, kao i dopunska testiranja i prezentaciju rada sa novim materijalima sa specifičnim karaktersitikama.

Na kraju druženja svim gostima je posebno apostrofirano da Sektor za razvoj kompanije Fabbrica doo, redovno prati sve trendove i nove tendencije u opremanju enterijera, razvoj novih tehnologija za formulaciju premaza, kako bi svojim saradnicima uvek bila u mogućnosti da ponudi nešto novo, inovativno i jedinstveno na lokalnom tržištu.