Glavni cilj nove prezentacije za naše saradnike, koja je organizovana u okviru projekta Fabbrica dani krajem marta, bio je predstavljanje novih i specifičnih vrsta premaza, namenjenih za tretman elemenata u enterijeru.

Obzirom da naši saradnici imaju raznovrstan opseg naloga na kojima rade (opremanja javnih i privatnih rezidencijalnih objekata, restorana, hotela, kancelarijskih prostora, vila, ambasada i slično), kao i složene zahteve arhitekti i dizajnera koji se bave projektvanjem, tokom prezentacije predstavljeni su različiti novi ciklusi površinske zaštite i dekoracije, kao i sve mogućnosti primene pojedinih premaza u cilju postizanja željenog finalnog efekta.

Najveće interesovanje, ovom prilikom, naši gosti su pokazali za premaze iz grupe specijalnih efekata poput:

  • efekti hroma, rustičnog metala i oštećenog metala;
  • silver stone efekat;
  • efekat špatulata i flodera;
  • efekat zvezdanog neba;
  • efekat kože i krekeleta;
  • efekat leda i folije;
  • efekat mermera;
  • metalik efekat (srebro, zlato, bronza);
  • kameleon efekat;
  • soft touch efekat i slično.

Tokom prezentacije posebno je apostrofirano da se svi predstavljeni efekti mogu, sem na MDF, aplicirati na staklo i na metal, uz upotrebu odgovarajućih prajmera i aditiva, što je jako bitno kada se prilikom opremanja koriste različiti supstrati.

[slideshow_deploy id=’16610′]

Za vreme praktičnog dela prezentacije naši gosti su, uz pomoć i sugestije naših tehničara primene, samostalno testirali sve efekte za koje su pokazali interesovanje tokom prvog dela prezentacije.
Tokom testiranja date su i smernice za pravilnu aplikaciju efekta prilikom izrade nameštaja i/ili opremanja enterijera.

Svi prisutni gosti, još jednom su se uverili u mnogobrojne mogućnosti unapređenja postupka rada koje Fabbrica doo pruža svojim komitentima.