Služba tehničke podrške Fabbrica doo organizovala je još jedan seminara za svoje saradnike iz sektora drvne industrije.

Cilj seminara bio je detaljno upoznavanje sa načinom poslovanja kompanije Fabbrica doo, velikim izborom proizvoda različite namene koji su raspoloživi na našem standardnom lageru, tehničkom podrškom koju pružamo svojim saradnicima, kao i raznovrsnim mogućnostima i novim trendovima u opremanu enterijera.

Tokom prezentacije akcenat je stavljen na tehničku podršku koju Fabbrica doo obezbeđuje svojim saradnicima u svim segmentima realizacije jednog projekta : od definisanja i razrade ideje, do praktičnih testiranja materijala, implementacije u njihovoj proizvodnji i praćenja realizacije naloga do same montaže.
Tom prilikom, posebno je naglašeno da je naš sistem rada baziran na tome da komitentima ponudimo najbolja rešenja shodno definisanim zahtevima, uz dopunsko informisanje o mogućim alternativama, čijom primenom se mogu smanjiti troškovi, ubrzati sušenje, pojednostaviti proizvodni proces i slično.

Dragi gosti su upoznati da naša redovna praksa podrazumeva da informišemo svoje komitente o mogućnosti primene novih ili postojećih materijala, čijom upotrebom mogu unaprediti sistem površinske obrade u određenom segmentu.

Pored toga, posebno su obrađene važne teme koje se odnose na : pravilnu pripremu za proces lakiranja, značaj adekvatnog odabira odgovarajućeg ciklusa rada i sistema primene premaza, vremena sušenja između slojeva, radnih uslova, skladištenja izlakiranih elemenata, te njihovog slaganja i pakovanja.

[slideshow_deploy id=’18159′]

Predstavljanje kompletnog prodajnog asortimana, sa posebnim osvrtom na pojedine specifične vrste premaza, bilo je neizostavni segment ovog seminara. Sa gostima je posebno razgovarano o karakteristikama svake grupe pojedinačno, prednoslima i ograničenjima, kao i o velikom broju različitih proizvoda, čijom se kombinacijom može dobiti željeni finalni efekat površinske obrade.

Obzirom da se u proizvodnji našeg komitenta uglavnom koriste poliuretanski premazi, ovaj deo je detaljnije obrađen i dopunski su razmenjena dragocena iskustva koja se tiču primene ovih proizvoda.
Poseban akcenat je stavljen na različite vrste katalizatora iz našeg asortimana, čija primena se preporučuje u kombinaciji sa odgovarajućim smolama ( podlogama i završnim lakovima ) u zavisnosti od finalnog efekta koji treba postići.
Tim povodom, takođe je diskutovano o najčešćim problemima koji se mogu pojaviti u radu sa poliuretanskim premazima, a posebno o merama koje se mogu preduzeti u cilju eliminisanja mogućnosti pojave problema. Posebno je naglašena važnost korišćenja adekvatnih razređivača, te njihov uticaj na kvalitet površinske obrade.

Na kraju prezentacije, dodatno je obrađen segment vodenih lakova, premaza nove generacije koji se sve više koriste u proizvodnjama zbog jednostavne primene i svojih prednosti koje se odnose na zdravije radno okruženje.
Predstavljene su različite grupe vodenih premaza za enterijer u transparentnom i pigmentiranom ciklusu, njihove mogućnosti, a pre svega prednosti u odnosu na konvencionalne premaze.