Jedan od najvažnijih ciljeva kompanije Fabbrica doo jeste pravovremena informisanost komitenata i poslovnih saradnika o proizvodima čijom primenom mogu unaprediti i olakšati neki od segmenata proizvodnje.

Kao i svakog januara, otpočeli smo novi ciklus edukativnih seminara, u okviru projekta FABBRICA DANI, kako bismo prvenstveno naše distributere upoznali sa svim novitetima koje zajednički možemo plasirati na tržište.

Tokom trajanja seminara detaljno su predstavljeni svi materijali za površinsku obradu i dekoraciju drvenih površina, kao i specijalni, novi i tehnološki napredni premazi, jedinstveni na domaćem tržištu. Naš cilj bio je da se posebno predstave karakteristike svih unapređenih proizvoda koje nudimo, istaknu njihove prednosti, namena i kvalitet.

Pored toga, dopunski su predstavljene nove linije proizvoda koje nudimo tržištu po izuzetno konkurentnim cenama, a čijom primenom se može ostvariti značajna ušteda posebno kod velikih, serijskih poslova.

Tom prilikom, najveću pažnju je privukao premaz za zaštitu izlakiranih površina tkz. „protective foil“ – zaštitna folija.

U pitanju je revolucionarni proizvod koji se nanosi prskanjem na potpuno suv završni premaz (lak ili boju) koji tokom sušenja formira barijeru (zaštitni sloj) koja dopunski štiti premaz od eventualnih oštećenja koja mogu nastati tokom transporta i ugradnje lakiranih elemenata.

U zavisnosti od količine nanetog premaza, formirani sloj ima manju ili veću debljinu. Nakon aplikacije sloj premaza idealno prijanja na površinu, bez obzira na njen izgled (prisustvo kanelura, duboreza, tokarenih delova i slično). Ovako formirana zaštitna folija se jednostavno i lako uklanja odlepljivanjem, a izlakiranu površinu nije potrebno dodatno čistiti.

[slideshow_deploy id=’17503′]

U Fabbrica trening centru, svi učesnici su imali mogućnost da prate demonstraciju rada sa premazima koji su bili predmet njihovog interesovanja, uz mogućnost konsultacija sa našim tehničarima primene. Tom prilikom diskutovano je o faktorima koji najčešće utiču na pojavu određenih problema i nepravilnosti na tretiranim površinama, kao i načinu na koji ih je moguće prevazići.

Nakon prezentacije naknadno je diskutovano o svemu predstavljenom, kao i o mogućnostima unapređenja rada u cilju postizanja najboljih rezultata u primenjenim ciklusima površinske zaštite i dekoracije.