Predstavnci tehničke podrške Fabbrica doo organizovali su još jedan seminara za saradnike iz sektora drvne industrije.
Cilj seminara bio je detaljno upoznavanje sa načinom poslovanja kompanije Fabbrica doo, velikim izborom proizvoda različite namene koji su raspoloživi na našem standardnom lageru, tehničkom podrškom koju pružamo svojim saradnicima, kao i raznovrsnim mogućnostima i novim trendovima u opremanu enterijera.

Tokom prezentacije naši dragi gosti upoznati sa načinom poslovanja i organizacijom rada u okviru naše kompanije.
Ovom prilikom, posebno je predstavljena tehnička podrška, koju Fabbrica doo obezbeđuje svojim saradnicima, u svim segmentima realizacije jednog projekta – od definisanja i razrade ideje, do praktičnih testiranja materijala, implementacije u njihovoj proizvodnji i praćenja realizacije naloga, do same montaže. Naglašeno da je naša politika da komitentima uvek ponudimo kompletna rešenja, uz dopunsko informisanje o mogućim alternativama, kao i njihovim prednostima i nedosatcima.

Pored toga, posebno je apostrofiran odnos koji gradimo sa svojim saradnicima : komitentima i dobavljačima, koji podrazumeva otvoren dijalog i komunikaciju, što se u praksi pokazalo kao najbolji način da se brzo, efikasno, a pre svega kvalitetno odgovori na svaki zahtev.

Gostima je takođe predstavljen veliki, dobro snabdeven lager proizvoda, različite namene i polja primene koji omogućava našim saradnicima nesmetano snabdevanje. Za naše komitente ovo je veoma bitno, pre svega što im u zavisnosti koje elemente planiraju da proizvode, kao i ciljne grupe kojoj će iste proizvode plasirati, možemo preporučiti različite cikluse u smislu cenovnog nivoa i kvaliteta površinske zaštite.

[slideshow_deploy id=’18210′]

Prisutni saradnici su informisani o osnovnim grupama premaza iz Fabbrica asortimana, a nakon toga je detaljnije razgovarano o njihovim karakteristikama. Isto tako, posebno su komentarisane prednosti svakog pojedinačnog proizvoda, ali i kombinacije čijom upotrebom se može postići željeni finalni efekat površinske obrade.

Pored toga, posebno su obrađene važne teme koje se odnose na : pravilnu pripremu za proces lakiranja, značaj adekvatnog odabira odgovarajućeg ciklusa rada i sistema primene premaza, vremena sušenja između slojeva, radnih uslova, skladištenja izlakiranih elemenata, te njihovog slaganja i pakovanja.