U cilju unapređenja saradnje, kao i upoznavanja naših saradnika sa raznovrsnim asortimanom proizvoda, Tehnička služba i Služba prodaje Fabbrica doo, organizovale su prezentaciju u okviru projekta Fabbrica dani za komitente koji se bave površinskom obradom drvenih elemenata u enterijeru i eksterijeru.

Cilj prezentacije bio je upoznavanje sa novim premazima, unapređenim ciklusima površinske zaštite, kao i inovativnim materijalima koji su rezultat dugogodišnjeg rada na uvođenju novih i unapređenju postojećih formulacija proizvoda, kako bi korisnici bili maksimalno zadovoljni njihovim karakteristikama.

Ovom prilikom, svi učesnici imali su priliku da sa timom tehnologa i tehničara primene preduzeća Fabbrica doo, prodiskutuju o tehnikama rada i preporukama vezanim za pravilnu primenu premaza u cilju lakšeg i jednostavnijeg postizanja željenih finalnih rezultata u površinskoj obradi i dekoraciji, ali i da se upoznaju sa uzorcima materijala, specijalno pripremljenih za ovu priliku. Naši gosti imali su mogućnost da pogledaju uzorne panele, kao i da prodiskutuju sa našim tehnolozima o svim primenjenim ciklusima.

Tokom prezentacije, posebno interesovanje, gosti su pokazali za premaze koji se preporučuju za tretman elemenata pozicioniranih u eksterijeru. Razgovarano je na temu pravilnog odabira premaza, odnosno kompletnog ciklusa površinske zaštite, u zavisnosti od odabrane vrste drveta, namene elemenata koji se tretiraju, klimatskih uslova u zoni gde će oni biti postavljeni, opreme koju komitenti poseduju i slično.

Posebno je apostrofirano da proizvođač premaza, Renner Italia, mnogo ulaže svake godine, u razvoj vodenih premaza za eksterijer, u smislu konstantnog unapređenja kvaliteta primenjenog ciklusa, ali i povećanja trajnosti lakiranih elemenata.

Renner Italia je jedina kompanija koja je sprovela ispitivanje vodenih premaza različite namene na mnogobrojnim klimatskim lokacijama širom sveta. Samo ispitivanje je trajalo preko 10 godina i rezultovalo je dobijanjem prestižnih sertifikata ATLAS i CATAS različite proizvode.

[slideshow_deploy id=’18175′]

Tim povodom, takođe je diskutovano o najčešćim problemima koji se mogu pojaviti u radu sa vodenim premazima, a posebno o merama koje treba preduzeti u cilju njihovog eliminisanja. Apostrofirana je važnost korišćenja adekvatne opreme za nanošenje lakova, kao i neophodnost poštovanja procedura rada koje su definisane u tehničkoj dokumentaciji proizvođača.

Pored toga, posebno je naznačena važnost adekvatnog brušenja, sušenja i na kraju svakako, odgovarajućeg sezonskog održavanja tretiranih elemenata u eksterijeru.

Dragim gostima su takođe predstavljeni i svi novi premazi iz našeg asortimana, kao i posebne grupe proizvoda koji se koriste za lakiranje metala, stakla, pleksiglasa i ostalih specifičnih supstrata.
Učesnici su takođe informisani o posebnom “touch up” program za reparacije i restauracije, kao i o ponudi filera koji se koriste za zapunjavanje drveta.