Na lokalnom tržištu je dobro poznato da kompanija Fabbrica nudi rešenja za najrazličitije zahteve koji se tiču dekoracije i površinske zaštite, bez obzira koliko specifični oni bili.

U zavisnosti od zahteva investora, odnosno krajnjih korisnika, za izradu elemenata koje treba površinski tretirati se koriste materijala koji se koriste različiti supstrati (drvo, medijapan, furnir, metal, pleksiglas, staklo, sunđer itd.).
Naši gosti, koji su prisustvovali poslednjem stručnom seminaru Fabbrica dani, bave se izradom scenografije i zbog potrebe za kombinovanjem različitih materijala bili su puno puta u nedoumici koji sistem dekoracije i zaštite da primene. Isto tako, zbog brzine i efikasnosti u radu, istakli su da im je jako važno da sva potrebna rešenja pronađu na jednom mestu.

Tokom trajanja seminara drage goste smo detaljno upoznavali sa našim prodajnim asortimanom, premazima različitih namena, kao i mogućnostima njihove kombinacije u zavisnosti od finalnog efekta koji treba postići.

Tom prilikom, veliko interesovanje pokazano je za vatrootporne premaze.

Obzirom da različiti elementi scenografije često spadaju i u potencijalno lako zapaljive površine, kao veoma bitan faktor prilikom izrade scenografija često se postavlja pitanje vatrootpornosti lakiranih elemenata.

Za odabir odgovarajućeg vatrootpornog ciklusa koji je u skladu sa zahtevom investitora i na površini kreira željeni finalni efekat tehnolozi Fabbrica doo uvek stoje na raspolaganju.

Ovom prilikom posebno je apostrofirano da svrha upotrebe vatro-otpornih premaza nije idealno zapunjavanje površine, već formiranje vatro-otporne barijere koja zaustavlja ili odlaže paljenje tretiranog supstrata i smanjuje brzinu širenja požara.

Fabbrica doo u svom asortimanu poseduje različite vrste vatrootpornih premaza:

  • Poliuretanske – transparentne i pigmentirane
  • Akrilne na bazi rastvarača
  • Vodene premaze – transparentne i pigmentirane

Vatrootporni premazi iz Fabbrica asortimana ne pripadaju grupi ekspandirajućih protivpožarnih premaza koji se koriste za zaštitu konstrukcija i podkonstrukcija izrađenih od metala i/ili drveta.

[slideshow_deploy id=’18079′]

Predstavnici Tehničke službe, zaposleni u našoj kompaniji, takođe su detaljno su predstavili naš način rada, mogućnosti nijansiranja premaza prema zahtevima kupca, modernu opremu za formulisanje i testiranje premaza, te sistem kontrole kvaliteta koji se sprovodi u cilju adekvatnog snabdevanja tržišta materijalima vrhunskog kvaliteta.

Svi prisutni gosti uverili su se u mnogobrojne mogućnosti unapređenja postupka rada koje Fabbrica omogućava svojim komitentima.