Tehnički tim Fabbrica doo je nakon letnje pauze organizovao novu prezentaciju za poslovne saradnike u okviru projekta Fabbrica dani. Ovoga puta, naš glavni cilj bio je detaljno upoznavanje korisnika prmaza sa njihovim karakteristikama, kao i svim važnim prednostima u cilju dopunskog unapređenja efikasnosti proizvdnog procesa.

Predstavljanje kompletnog prodajnog asortimana, sa posebnim osvrtom na pojedine specifične vrste premaza, bilo je neizostavni segment ove prezentacije. Sa gostima je posebno razgovarano o karakteristikama svake grupe pojedinačno, prednoslima i ograničenjima, kao i o velikom broju različitih proizvoda, čijom se kombinacijom može dobiti željeni finalni efekat površinske obrade.

Obzirom da se u proizvodnji našeg komitenta uglavnom koriste poliuretanski premazi, ovaj deo je detaljnije obrađen i dopunski su razmenjena dragocena iskustva koja se tiču primene ovih proizvoda.
Poseban akcenat je stavljen na različite vrste katalizatora iz našeg asortimana, čija primena se preporučuje u kombinaciji sa odgovarajućim smolama ( podlogama i završnim lakovima ) u zavisnosti od finalnog efekta koji treba postići.
Tim povodom, takođe je diskutovano o najčešćim problemima koji se mogu pojaviti u radu sa poliuretanskim premazima, a posebno o merama koje se mogu preduzeti u cilju eliminisanja mogućnosti pojave problema. Posebno je naglašena važnost korišćenja adekvatnih razređivača, te njihov uticaj na kvalitet površinske obrade.

Dragi gosti su upoznati da naša redovna praksa podrazumeva da informišemo svoje komitente o mogućnosti primene novih ili postojećih materijala, čijom upotrebom mogu unaprediti sistem površinske obrade u određenom segmentu.

Pored toga, posebno su obrađene važne teme koje se odnose na : pravilnu pripremu za proces lakiranja, značaj adekvatnog odabira odgovarajućeg ciklusa rada i sistema primene premaza, vremena sušenja između slojeva, radnih uslova, skladištenja izlakiranih elemenata, te njihovog slaganja i pakovanja.

[slideshow_deploy id=’18364′]

Praktični deo prezentacije realizovan je u NOVOM FABBRICA TRENING CENTRU koji je opremljen modernom opremom za nanošenje i testiranje premaza, kao i aparatima za brušenje nove generacije.

Tom prilikom, demonstrirani su pojedini ciklusi površinske zaštite, nihove prednosti i karakteristike, a takođe diskutovano je i o faktorima koji u mnogome mogu uticati na finalni efekat na tretiranim površinama, pravilnoj primeni premaza, mogućnostima primene različitih tehnika rada u cilju postizanja unikatnog izgleda elemenata i slično.

Svi prisutni gosti uverili su se u mnogobroje mogućnosti unapređenja postupka rada koje Fabbrica doo omogućava svojim komitetima, te opcije izrade uzoraka na različitim supstratima ( panelima ), koji se rade na upit investitora, arhitekti i dizajnera.

Tehničari pripreme zaposleni u našoj kompaniji detaljno su predstavili gostima naš način rada, mogućnosti za dopunsko toniranje premaza prema zahtevima kupca, modernu opremu za formulisanje i testiranje premaza, te sistem kontrole kvaliteta koji se sprovodi u cilju adekvatnog snabdevanja tržišta materijalima vrhunskog kvaliteta.

Prisutni saradnici pokazali su posebno interesovanje vezano za izolator za medijapan i sve prednosti koje omogučava njegova primena. Isto tako, predstavljeni su novi specijalni efekti, kombi lakovi, kao i širok asortiman filera za drvo.

I ovoga puta naši gosti su posebno pohvalili zalaganje našeg tehničkog tima, posvećenost svakom pojedinačnom saradniku, kao i konstantnu komunikaciju sa kupcima, kao nešto po čemu se Fabbrica doo izdvaja na tržištu.