Stručni tim Fabbrica doo je realizovao INTERAKTIVNI SEMINAR – FABBRICA DANI sa ciljem da svojim komitentima i saradnicima detaljno približi karakteristike premaza i tehnologiju primene proizvoda za površinsku zaštitu i dekoraciju u segmentu drvne industrije.

Tokom trajanja seminara detaljno su predstavljeni svi materijali za površinsku obradu i dekoraciju drvenih površina, kao i specijalni, novi i tehnološki napredni premazi, jedinstveni na domaćem tržištu. Naš cilj bio je da se posebno predstave karakteristike premaza koje nudimo, istaknemo njihove prednosti, polje namene i kvalitet površinske zaštite koji se može postići.

Obzirom da je segment poslovanja naših gostiju bio usmeren ka realizaciji velikih građevinskih projekata, detaljno su predstavljeni raspoloživi ciklusi površinske zaštite i dekoracije , kao i materijali koji se mogu koristiti za opremanja rezidencijalnih i javnih objekata, hotela, zgrada i poslovnih prostora.

Ovom prilikom, predstavljeni su svi sertifikati koje posedujemo za različite vrste premaze, kao i način na koji naš stručni tim učestvuje u preporukama materijala i ciklusa.

Akcenat je stavljen na vatrootporne premaze, jer se broj zahteva investitora za primenom ove grupe premaza, prilikom opremanja objekata, značajno povećao.
Tehnolozi Fabbrica doo su predstavili na koji način se vrši odabir materijala odnosno vatrootpornog ciklusa površinske zaštite, a koji podrazumeva jasno definisanje standarda koji ciklus mora zadovoljiti, vrste materijala koji se lakira, željenog finalnog efekta koji se želi postići i slično.

[slideshow_deploy id=’16854′]

U okviru Fabbrica trening centra predstavljene su detaljno sve usluge koje obezbeđujemo našim komitentima, a odnose se na nijansiranje po želji komitenta, priprema uzoraka, kao i mogućnost obuke za primenu različitih vrsta premaza.

Tokom praktičnog dela svi učesnici su imali mogućnost da testiraju premaze koji su bili predmet njihovog interesovanja, uz pomoć i sugestije naših tehničara primene. Tom prilikom diskutovano je o faktorima koji najčešće utiču na pojavu određenih problema i nepravilnosti na tretiranim površinama, kao i načinu na koji ih je moguće prevazići.

Nakon prezentacije naknadno je diskutovano o svemu predstavljenom, kao i o mogućnostima unapređenja rada u cilju postizanja najboljih rezultata u primenjenim ciklusima površinske zaštite i dekoracije.