Služba tehničke podrške Fabbrica doo organizovala je još jedan seminara za svoje saradnike iz sektora drvne industrije.

Cilj seminara bio je detaljno upoznavanje sa načinom poslovanja kompanije Fabbrica doo, velikim izborom proizvoda različite namene koji su raspoloživi na našem standardnom lageru, tehničkom podrškom koju pružamo svojim saradnicima, kao i raznovrsnim mogućnostima i novim trendovima u opremanu enterijera.

Ovom prilikom, posebno je predstavljen rad Tehničkog sektora i Sektora za razvoj koji su glavni pokretači kompanije Fabbrica.

Visoko-kvalifikovani tim tehnologa i tehničara, u novoj savremenijoj laboratoriji, radi na odabiru novih materijala, testiranju premaza i njihovom prilagođavanju željama i zahtevima komitenata.

Laboratorija Fabbrica doo poseduje modernu opremu koja podrazumeva najsavremeniji softver i spektrofotometar, koji omogućavaju našem tehničkom osoblju da formulišu čak i najzahtevnije nijanse boja, bajca i patina. Pored toga, u našem trening centru sprovode se testiranja različitih premaza, kao i njihovo prilagođavanje zahtevima komitenata, uz neizostavnu obuku korisnika za korišćenje različitih tipova premaza, te za kompletne cikuse rada.

[slideshow_deploy id=’16626′]

Našim gostima predstavljen je Tehnički servis Fabbrica doo koji je podeljen u 4 segmenta:

  • Tim za stručne konsultacije, koji vrši odabir materijala shodno zahtevima komitenata, priprema tehničku dokumentaciju i preporuke ciklusa rada;
  • Tim za realizaciju zahteva komitenata, koji sprovodi nijansiranje po želji kupca, testiranje različitih ciklusa površinske zaštite, sprovodi pripremu uzoraka i slično;
  • Tim za podršku na terenu, koji sprovodi prezentacije materijala i pomaže oko pravline primene materijala u proizvodnim pogonima komitenata, te vrši prilagođavanje tehnika rada konkretnim potrebama komitenata;
  • Tim za razvoj, koji prati aktuelne zahteve tržišta, aktuelne trendove u segmentu površinske zaštite, testira nove materijale, nove sisteme, tehnike rada i predstavlja ih tržištu.

Tokom prezentacije, takođe je diskutovano o svim premazima koji se preporučuju za površinsku zaštitu i dekoraciju različitih tipova supstrata, sa posebnim osvrtom na mnogobrojne specifične zahteve koji dolaze iz same proizvodnje. Pored toga, posebno su obrađene važne teme koje se odnose na : pravilnu pripremu za proces lakiranja, značaj adekvatnog odabira odgovarajućeg ciklusa rada i sistema primene premaza, vremena sušenja između slojeva, radnih uslova, skladištenja izlakiranih elemenata, te njihovog slaganja i pakovanja.

[slideshow_deploy id=’16634′]

Cilj praktičnog dela prezentacije je bio da se komitenti upoznaju sa karakteristikama premaza koje koriste u svakodnevnom radu, kao i sa svim novim premazima u veoma bogatoj paleti proizvoda Fabbrica doo. Isto tako, komitenti su imali prilike da samostalno testiraju premaze uz asistenciju naših tehničara primene.

Pored toga, sprovedena je obuka za primenu različitih vrsta premaza, demonstrirane su tehnike rada koje treba primeniti u cilju jednostavnijeg i lakšeg postizanja željenog efekta na tretiranim površinama.

Svi prisutni gosti uverili su se u mnogobrojne mogućnosti unapređenja postupka rada koje Fabbrica doo omogućava svojim komitentima.