Svakodnevni rad tehnologa i tehničara preduzeća Fabbrica na postizanju različitih nijansi bajca upotrebom moderne opreme i savremenih metoda u radu omogućio je sektoru razvoja da maksimalno iskoristi potencijal laboratorije i sistema receptura i razvije nove ton karte. Fabbrica doo je zahvaljujući tehničkom servisu kao i saradnicima koji du doprineli realizacijiDetaljnije →